CP Group

Van Cash naar UNIT4 Multivers

Logistiek dienstverlener
De CP Group bestaat uit meerdere BV’s met vestigingen en opslagfaciliteiten in Nederland. Momenteel zijn er bij de CP Group meer dan 45 medewerkers werkzaam. Pieter Leenheer, financieel directeur bij CP Group, vertelt dat men al meer dan 25 jaar het transport, de opslag en de distributie voor hun klanten in de scheepvaart organiseert. Men heeft zich met name gespecialiseerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Door de kennis van de transportwereld en de samenwerking met verschillende partners biedt de CP Group een uitstekende dekking qua distributie over de gehele wereld.

Het voorgaande systeem kwam tekort in functionaliteit
Eén van de grootste problemen van de CP Group, waar het gaat om de geautomatiseerde processen, was het ontbreken van een geïntegreerde oplossing waarin de voorraadadministratie, de financiële administratie en facturatie één naadloos geheel vormden. De verschillende administraties stonden los van elkaar en van één geïntegreerde oplossing was dus geen sprake. Het kwam regelmatig voor dat er veel kostbare tijd verloren ging met het zoeken naar verschillen tussen de diverse administraties. Gezien de sterke groei in activiteiten ontstond er behoefte aan een toepassing die de bedrijfsprocessen volledig dienden te ondersteunen. Bijkomstig feit was dat het vorige systeem draaide in een DOS-omgeving, er geen nieuwe ontwikkelingen meer zouden plaatsvinden en de toepassing niet meer werd ondersteund.

Bijkomstig feit was dat het vorige systeem draaide in een DOS-omgeving, er geen nieuwe ontwikkelingen meer zouden plaatsvinden en de toepassing niet meer werd ondersteund.

De overgang naar UNIT4 Multivers
De voordelen om over te stappen naar UNIT4 Multivers, waarin de functionele knelpunten werden opgelost, waren duidelijk.  Dit was een goede motivatie om deze oplossing te implementeren. Het inrichten van UNIT4 Multivers was een zaak van goed samenwerken en daarmee alle mogelijkheden die worden geboden benutten. Door een heldere aanpak en duidelijke uitleg heeft Pieter, als key-user, de kennis die hij tijdens de implementatie heeft opgedaan goed weten over te dragen aan iedereen binnen de CP Group. Door gebruik te maken van UNIT4 Multivers kan men adequater beslissen en wordt er sneller ingespeeld op ontwikkelingen die er plaatsvinden. Dit is vooral te danken aan de integratie van systemen en het naadloos op elkaar aansluiten van de verschillende administraties.
Er is meer informatie beschikbaar waarmee de analysemogelijkheden zijn vergroot. Pieter Leenheer geeft aan dat UNIT4 Multivers ondersteunend is in de strategische beslissingen die worden genomen. De verwachtingen zijn bij het in gebruik nemen van UNIT4 Multivers ruimschoots waargemaakt.

De verwachtingen zijn bij het in gebruik nemen van UNIT4 Multivers ruimschoots waargemaakt.

De samenwerking
Pieter geeft aan dat er vanuit Logres wordt meegedacht en initiatief wordt genomen wanneer dit nodig is. Over de samenwerking met Logres is Pieter erg tevreden. Er is een echt partnership ontstaan.

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense