Privacy Statement Logres

Logres Business Solutions B.V. (Logres) verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van (de medewerkers) van onze klanten en bezoekers van deze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen gegevens verzamelen op de volgende manieren:

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt, zoals:
  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten);
 2. Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek van deze website, zoals
  • NAW-gegevens (zakelijk)
  • e-mail-adres
  • betalingsgegevens
  • uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten
  • IP-adres
  • gegevens over activiteiten op de website
  • internetbrowser en apparaattype
  • inloggegevens

Gebruik van persoonsgegevens: verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening aan u te kunnen leveren. Zo gebruiken we uw gegevens bijvoorbeeld voor het onderhouden van onze relatie met u, u de mogelijkheid bieden een account aan te kunnen maken, het versturen van licenties of het versturen van een factuur en andere administratieve overzichten;
 • Om te kunnen reageren op een informatieverzoek of om uw sollicitatie te kunnen beoordelen;
 • Om u een nieuwsbrief te kunnen versturen, of u op de hoogte te houden van onze (nieuwe) producten en diensten;
 • Ter verbetering van onze dienstverlening;
 • Om onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Ter uitvoering van onze dienstverlening: op grond van uw toestemming en/of uitvoering van de overeenkomst
 • Als u een vraag stelt (via onze website) of solliciteert: op grond van uw toestemming
 • Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief: op grond van uw toestemming
 • Voor relatiebeheer en voor andere verwerkingsactiviteiten (zoals monitoren van gedrag op onze website): omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten: het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening,  het beveiligen en toegankelijk houden van de website en het onderhouden van contact met onze relaties.
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij u deze zelf invoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van uw toestemming.

Bewaartermijnen

Logres zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven. Indien u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief worden de gegevens daarvoor tot maximaal 2 jaar na de laatste activiteit bewaard.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

 • dat noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
 • dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 • dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Indien doorgifte van gegevens plaatsvindt aan partijen buiten Europa zorgen wij voor een passend beschermingsniveau.

Cookies

In ons cookiebeleid kunt u lezen welke cookies wij plaatsen en waarom wij dit doen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@logres.nl.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten en contactgegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt uw verzoek sturen naar administratie@logres.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

Logres zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ook indien u overige vragen heeft over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ons bereiken via:

 • Telefoonnummer: 0342 421 500
 • Adres: Thorbeckelaan 16 3771 EG Barneveld

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense