Service en onderhoud

Iedere handelsonderneming staat in voor de kwaliteit van zijn producten. Naast een optimale logistiek kunt u zich onderscheiden door het verlenen van het juiste (technische) advies, service en het bieden van (preventief) onderhoud. Met Service & Onderhoud van Wholesale beheert u deze processen binnen uw organisatie op efficiënt en kunt u uw meerwaarde leveren.

Onderdelen

Functionaliteiten van service en onderhoud

Werkorders

Bij werkorders kunt u onderhoud en storingen vastleggen voor component uit een installatie, een assortimentsproduct dan wel product geleverd door derden, voorraadcontrole met tijdshorizon, het ATP-overzicht, per dag/week gestuurd, rekening houdend met alle komende in- en verkopen en assemblageopdrachten.

Installatiebeheer

Bij installatiebeheer kunt u componenten per installatie vastleggen, kenmerken op installatie, onderliggende componenten vrij definiëren, garantietermijnen vastleggen en een koppeling maken van componenten met historische verkooporders.

Calladministratie

Met calladministratie registreert u klantmeldingen op basis van installaties, legt u problemen, oorzaken en oplossingen vast en bouwt u een kennisdatabase op, op basis van probleem, oorzaak en oplossing.

Contractmanagement

Met contractmanagement kunt u een looptijd en einddatum per contract, response- en hersteltijden vastleggen en kunt u contracten op basis van vaste prijs of percentage van historische verkoopprijs maken.

Ontdek hoe KCS Wholesale voor úw groothandel kan werken

Onze adviseur komt graag bij u langs om te luisteren naar wat uw bedrijf nodig heeft.

Sap Business One consultant