Financieel

Met Wholesale voert u effectief financieel management. Het biedt u alle functies die u mag verwachten van een financiële applicatie. Bovendien is de financiële administratie volledig geïntegreerd met uw inkoop-, verkoop en logistieke processen.

Onderdelen

Functionaliteiten Administratie

Algemeen

In het algemeen kunt u een volledige integratie maken met de logistieke modules, heeft u een onbeperk aantal boekjaren, zijn er meerdere consolidatieadministraties en-niveaus beschikbaar en kunt u eenvoudig informatieschermen samenstellen.

Grootboek

Bij grootboek kunt u per administratie een vrije indeling maken van het rekeningschema, kosten en opbrengsten verbijzonderen naar kostenplaatsen en kostendragers, boeken in meerde periodes of boekjaren, het samenstellen van een jaarrekening en zelf te defiëneren overzichtsschermen met financiële informatie.

Facturering

Bij facturering kunt u verkochte producten, per verkooporder of per pakbon factureren, orders zonder levering direct factureren, onbeperkt vrije tekstvelden in verkoop- en dienstfacturen toevoegen en heeft u de mogelijkheid om facturen opnieuw af te drukken.

Automatisch betalen

Bij automatisch betalen kunt u een selectie maken van te betalen facturen op basis van: crediteur, factuur, vervaldatum, valuta, betalingsconditie en bedrag, zijn deelbetalingen mogelijk en kunt u een lay-out betaalspecificatie instelbaar maken per crediteur.

Debiteuren en crediteuren

Bij debiteuren en crediteuren kunt u een volledige integratie maken van de subboeken met de administratie, meerdere rekeningsoverzichten en meerdere statussen maken per rekeningsoverzicht, een onbeperkt aantal leveringscondities definiëren en kredietouderdom instelbaar maken per debiteur.

Vervolg financieel

Met vervolg financieel heeft u een volledige historie altijd direct beschikbaar, kunt u openstaande-postenoverzichten op peildatum en per einde periode selecteren, automatische btw-aangifte en specificatie per maand, kwartaal en jaar selecteren en een elektronische belastingaangifte btw en ICP.

Fiattering

Met fiattering kunt u verschillende fiatteringroutes defiëneren, een koppeling maken van route aan leverancierof valuta op basis van bedragen, deelfiattering facturen maken en opmerkingen vastleggen.

Onderdelen

Functionaliteiten van financieel

Belgische administratie

Met Belgische administratie kunt u boekhoudprincipes selecteren volgens Belgische wetgeving, elektronisch bankieren conform Belgische specificaties voor België, facturen en creditnota's in aparte dagboeken en SEPA bankformaat wordt ondersteund.

Telebankieren

Met telebankieren kunt u dagafschriften inlezen en verwerken van de bank, een koppeling maken met automatisch betalen en incasso, afwijkende bank- en gironummers automatisch bij de debiteur /crediteur aanpassen en een maximum bedrag instellen voor Europese betalingen.

Incasso

Met incasso kunt u een selectie van te incasseren facturen op basis van: debiteur, factuur, vervaldatum, valuta en betalingsconditie maken, creditnota's verrekenen en is het mogelijk om niet-ontvangen, gestorneerde, incassofacturen terug te boeken.

Valutabeheer

Met valutabeheer kunt u historische koersen, registratie en beheer van termijntransacties vastleggen, rapportages maken op basis van actuele of historische koersen en een overzichtelijke weergave maken van de valutapositie.

Vaste activa

Met vaste activa kunt u fiscale en bedrijfseconomische afschrijvingen selecteren, lineair en degressief afschrijven, rubricering van activa in verschillende groepen en kunt u boekingen van afschrijvingen naar verschillende grootboekrekeningen en kostenplaatsen maken.

Budgettering & verplichtingen

Met budgettering & verlichtingen kunt u meerdere budgetten per boekjaar, zoals een concept en definitief budget, budgetten verdelen via verdeelsleutels van kostenplaats en kostendrager, een budgetverdeling maken volgens vaste (lineare) of procentuele (variabele) periode verdeling maken en facturen van debiteur / crediteur in meerdere vreemde valuta bijhouden.

4D-registratie

Met 4D-registratie kunt u kosten en opbrengsten verbijzonderen naar kostenplaatsen en kostendragers en vier vrij te definiëren dimensies selecteren.

Rekening-courant

Bij rekening-courant kunt u direct boeken vanuit een administratie in andere administraties, debiteuren- en crediteurenbetalingen verwerken en een aansluiting maken op de module Telebankieren.

Credit management

Met credit management kunt u acties en debiteurspecifieke actietrajecten agenderen, debiteuren- en crediteurenbetalingen verwerken en een overzicht maken van correspondentie- en debiteurhistorie.

Ontdek hoe KCS Wholesale voor úw groothandel kan werken

Onze adviseur raag bij u langs om te luisteren naar wat uw bedrijf nodig heeft.

Sap Business One consultant