Zijn ERP systemen log?

ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Zijn ERP systemen log? Ga hier naar PDF en lees meer over dit onderwerp.

Een aantal voorbeelden zijn de producerende industrieën, handelsbedrijven, projectorganisaties, retail.

Het is een breed gebruikt begrip maar er zijn natuurlijk verschillen. Op het gebied van functionaliteit worden per branche/doelgroep specifieke kenmerken in een ERP omgeving ondergebracht. Het toepassingsgebied waarin deze oplossingen kunnen worden ingezet wordt daardoor breder. Er is sprake van een modulaire opbouw.

Omdat de modules zijn geïntegreerd, dus te samen de oplossing vormen, kan men afhankelijk van de behoefte modules inzetten. In zijn algemeenheid zijn er een minimaal aantal modules nodig om een toepassing als basis in te zetten.

Organisaties staan niet op zichzelf. Naast het ondersteunen van de interne processen wordt ook het uitwisselen van gegevens met andere systemen belangrijker. Bekend is bijvoorbeeld EDI, maar daar houdt het niet op. Denk maar eens aan ketenintegratie, webshops of Internet of Things.
Hier geldt dat niet alles is gestandaardiseerd en dus de ERP systemen mogelijkheden moeten bieden om hier op aan te sluiten.

Kortom, er zijn nogal wat mogelijkheden en dus ook keuzes die moeten worden gemaakt. Is een ERP systeem daarom log?

Ga hier naar PDF en lees meer over ERP systemen.

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense