Service en Onderhoud, een unique selling point

Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt met welke leverancier men in zee gaat. Ga hier naar PDF en lees meer over dit onderwerp.

Uitval betekent kosten. Daarop zit uw klant niet te wachten. Die wil dat graag voorkomen en vindt juist een onderwerp als service en onderhoud zeer belangrijk. Maar er zijn nogal wat vormen van service onderhoud, onderstaand enige voorbeelden.

Er zijn bedrijven die één of meerdere producten leveren met daarbij een pakket met aanvullende diensten. Service en onderhoud speelt in veel gevallen een belangrijk rol en maakt deel uit van de dagelijkse set aan werkzaamheden. De producten welke worden geleverd zijn onderhevig aan slijtage door (intensief) gebruik of dienen te worden geüpdatet als gevolg van modificaties die worden doorgevoerd. Vaak zijn het producten als machines, transportmiddelen, elektronische apparatuur, hydraulische apparatuur, medische apparatuur, etc.

In het bovenstaande geval produceert men zelf of heeft men de vertegenwoordiging/agentschap van een product.

Er zijn natuurlijk ook bedrijven die zich specialiseren in de dienst service en onderhoud. Daarbij kunnen de uitgangspunten zijn als eerder genoemd. Het kan natuurlijk ook zijn dat dit op basis van vraag en aanbod, specialisme of beschikbaarheid wordt uitgevoerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de scheepvaart. Een schip doet een haven aan en gedurende de tijd dat men tegen de kant ligt dienen bepaalde werkzaamheden te worden uitgevoerd. Afspraken kunnen op voorhand worden gemaakt of er worden gedurende de reis
afspraken gemaakt.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat het verder gaat dan de levering van een product. Service en onderhoud wordt vaak geleverd en is onderdeel in een langdurige klantrelatie. Het is hard werken om de kwaliteit op een hoog niveau te houden en dit keer op keer te verbeteren.

Dat betekent natuurlijk nogal wat.

Ga hier naar PDF en lees meer over service en onderhoud.

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense