Serialisatie: het toevoegen van extra productinformatie aan de scancode

Producenten hebben vaak te maken met strenge wettelijke regels waaraan zij moeten voldoen. Met name bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, maar ook bijvoorbeeld in sommige voedingssectoren is serialisatie daarom een vereiste. Maar: wat is serialisatie eigenlijk en hoe kan dit verankerd worden in je ERP-systeem?

Met “serialisatie” wordt bedoeld dat producten getraceerd kunnen worden op basis van een nummer dat iets zegt over de ingrediënten van dat product. Het nummer is namelijk samengesteld uit afzonderlijke nummers die weer staan voor de afzonderlijke ingrediënten. Daarnaast kan het nummer ook additionele productinformatie bevatten.

Voor wie is serialisatie?

Traceability is altijd belangrijk, maar voor een producent van schrijfwaren is het minder relevant uit welke onderdelen zijn pennen en potloden bestaan, dan voor een producent van babyvoeding.

Als een partij pennen niet werkt kan deze partij teruggeroepen worden als batch. Het batchnummer is dan belangrijk. Voor de producent van babyvoeding is er mogelijk een direct gevaar voor de gezondheid van kleine baby’s. Het is dan niet genoeg om één batch terug te roepen: duidelijk moet worden welke ingrediënten zorgen voor de problemen en waar deze ingrediënten mogelijk nog meer in gebruikt worden.

Het beheren van geserialiseerde items afzonderlijk is vaak lastig en omslachtig en bovendien enorm tijdrovend. Daarom heeft Computec twee verschillende toepassingen ontwikkeld waarmee Serialisatie een stuk eenvoudiger wordt:

 1. Serialisatieplugin
  Allereerst is er een speciale app ontwikkeld, simpelweg “Serialisatie” genoemd. Deze app maakte het mogelijk om geautomatiseerd serienummers toe te kennen aan batches op basis van aanpasbare regels. Dat proces heet “clustering”.Na de toekenning van deze nummers is het mogelijk om de geserialiseerde batches nog te wijzigen: de nummers veranderen dan gewoon mee.
 2. Computec WMS
  Naast de app is nu ook de module Computec WMS geschikt gemaakt voor serialisatie. Zodoende kunnen magazijnmedewerkers de geserialiseerde voorraad correct in pakken of herpakken met behulp van barcodescanners. Door de inkomende en uitgaande producten te scannen zorgen ze voor ultieme traceerbaarheid.Met behulp van de serialisatieplugin kun je als product zelf kiezen hoe het serienummer eruit zou moeten zien. In een serienummer kun behalve de ingrediënten ook nog andere eigenschappen samenvoegen.Een deel van het nummer zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen voer de vervaldatum of de productiedatum. Een ander deel zou de productcode kunnen bevatten.

  Het toevoegen van deze data aan het serienummer maakt het makkelijk deze producten te sorteren op basis van een of meerdere van de toegevoegde data.

  Stel dat je een magazijnmedewerker bent, dan kun je dus eerst het product scannen en vervolgens de plek waar dit product zou moeten komen te staan. De software controleert dan of het product inderdaad op de goede plek staat.De kans dat producten per ongeluk door elkaar gehaald worden of niet op de goede plek staan wordt daardoor verwaarloosbaar klein.

  In het zogenaamde track-and-trace rapport kun je de geschiedenis van een serienummer terugkijken, inclusief de batches waarin het product zich tot nu toe bevond.

  Als je eenmaal de serialisatieplugin gebruikt om de serienummers samen te stellen met relevante productinformatie kun je in CompuTec WMS alle informatie opvragen door de code simpelweg te scannen.

Serialisatie is relevant voor diverse soorten transacties. Op dit moment ondersteunt Computec WMS Serialisatie voor de goederenontvangst, goederenontvangst uit productie, voorraadtransport, goederenuitgifte aan productie, levering en opslageenheid bewerkingen.

 

Bekijk alle ERP-modules hier.

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense