Service Pack 6 – KCS Wholesale

Binnenkort verwachten wij weer een nieuwe servicepack voor KCS Wholesale met vele mooie wijzigingen voor gebruikers en klanten.

De planning voor de oplevering van de Service Pack 6 is eind oktober 2017. In dit Service Pack staan een aantal belangrijke veranderingen te wachten. Zo zal vanaf deze Service Pack de pakketnaam veranderen van KCS Wholesale naar KCS Wholesale.

Onderstaand een greep uit de functionaliteiten die zijn toegevoegd:

Exporteren grid naar Excel
In sommige gevallen kan het prettig zijn om gegevens die in een scherm staan naar Excel te exporteren. Denk bijvoorbeeld aan journaalpostregels, orderregels of desnoods een lijstje met betalingscondities. In dit Service Pack is het mogelijk geworden om regeloverzichten (of grids) te exporteren. Dit kan in alle schermen waarin een regeloverzicht aanwezig is.

Orders op één magazijnbon samenvoegen ongeacht ordersoort
Het is mogelijk om meerdere orders voor dezelfde afnemer samen te voegen op één magazijnbon. Hierbij gold echter de beperking dat deze orders met dezelfde ordersoort ingevoerd moesten zijn. Die beperking is vanaf dit Service Pack niet meer van toepassing. Dit biedt voordelen als u meerdere orderstromen heeft waarbij orders, op basis van hun herkomst (website, telefoon), verschillende ordersoorten hebben maar in de praktijk prima samengevoegd kunnen worden.

Prijslijst in verkoopofferte voor prospect
In KCS Wholesale kunnen prijslijsten gekoppeld worden aan debiteuren. In verkoopoffertes en verkooporders worden deze prijslijsten gebruikt voor het bepalen van de verkoopprijs. In KCS Wholesale is het ook mogelijk om verkoopoffertes voor CRM prospects vast te leggen. Maar omdat deze prospects nog geen debiteur zijn, kunnen daar geen prijslijsten aan gekoppeld worden. Met ingang van dit Service Pack is het om die reden mogelijk geworden om in een verkoopofferte voor een prospect een prijslijst te selecteren. De prijzen in de verkoopofferte worden dan aan de hand van deze prijslijst bepaald.

Nieuwe opzet batch scheduler
De opzet van de batchclient is veranderd. De werking is betrouwbaarder en minder foutgevoelig geworden. Allereerst is het als gebruiker niet meer mogelijk om vanuit het programma een batchclient te starten; dit wordt nu op de server gedaan middels een repeterende Windows task. Het voordeel hiervan is dat, als een batchclient om één of andere reden stopt met functioneren, deze na een paar minuten automatisch weer in de lucht gebracht wordt. En omdat er meerdere clients actief zijn, kunnen meerdere taken tegelijk opgepakt worden. De Windows tasks voor de batchclients worden tijdens de installatie van SPE SP6 automatisch aangemaakt. Uw consultant kan u hier ook mee van dienst zijn.

Opnieuw importeren productkenmerken
Het is mogelijk geworden om met het importprofiel ‘Productkenmerken’ de bestaande productkenmerken van een product te overschrijven met een nieuwe waarde.

Sorteren orderregels op productcode
Om na de invoer van een (grote) order of offerte gemakkelijk een product terug te vinden, is het mogelijk geworden om de orderregels te laten sorteren op de productcode

Aanmanen: voorselectie op debiteur
Als u aanmaningen of rekeningoverzichten gaat afdrukken, wordt voor alle debiteuren die aan de criteria voldoen (en openstaande rekeningen hebben) een rekeningoverzicht of aanmaning afgedrukt. Maar wellicht wilt u van tevoren beslissen om bepaalde debiteuren nog geen aanmaning of rekeningoverzicht te sturen. Daarom is het programma uitgebreid: u kunt nu kiezen voor ‘Handmatige debiteur selectie’ of voor ‘Automatisch alle debiteuren binnen criteria’.

E-mail wachtrij
Het is al geruime tijd mogelijk om uw documenten niet alleen af te laten drukken, maar ook als bijlage in een e-mail te versturen. Vanaf dit Service Pack zijn de e-mailmogelijkheden sterk uitgebreid. Voor het gebruiken van de e-mailmogelijkheden moeten verschillende onderdelen ingericht worden:

 • De gebruikershandtekeningen
 • E-mailsjablonen
 • Uitvoerwijze
 • Parameters voor bepalen van de afzender

Netto Prijs
Netto bedrag per eenheid
Bij het invoeren van een verkooporder, verkoopofferte of inkooporder worden van ieder product de brutoprijs en de van toepassing zijnde kortingen en eventuele prijsbijstellingen getoond. Maar wat de uiteindelijke netto prijs van een product is, werd nergens getoond. Om deze reden is de kolom “Nettobedrag per eenheid” aan de schermen toegevoegd. Met deze informatie kan zonder tussenkomst van een rekenmachine de netto prijs met de klant of leverancier worden gecommuniceerd.

Documentbeheer
In Service Pack SPE SP4 is documentbeheer geïntroduceerd waarmee het mogelijk werd om bijlagen vast te leggen bij verkoopoffertes, verkooporders en verkoopfacturen. In SPE SP5 is deze functionaliteit uitgebreid naar inkooporders, inkoopcontracten, inkoopfacturen, verladingen, werkorders, verkoopcontracten, zendingen en assemblageopdrachten.
En in dit Service Pack wordt de functionaliteit verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om bijlagen vast te leggen bij debiteuren en crediteuren. Verder uitbreidingen zijn te lezen in de releasenotes.

Aanmaken organisaties: zoeken in KvK
U kunt organisaties aanmaken door het programma ‘Organisatie’ te starten en alle tabbladen in te vullen. Maar u kunt ook gebruikmaken van de wizard. De functionaliteit van de wizard is uitgebreid met de mogelijkheid om in de database van de Kamer van Koophandel te zoeken.

E-facturering naar overheid
Zie voor verdere details de releasenotes.

Onderstaand een aantal belangrijke ‘technische’ wijzigingen:

 • Overgang naar OpenEdge 11.7 64 bit
 • Overgang naar type II storage en UTF-8
 • Vernieuwing batchclient
 • Bijlagen vanaf deze versie alleen in de LOBdatabase
 • CRM bijlagen van normale database naar de LOBdatabase
 • Nieuwe mailfunctionaliteit

Overgang naar OpenEdge 11.7 64 bit
Met ingang van Servicepack 6 wordt Progress OpenEdge versie 11.7 meegeleverd. Wholesale is vanaf dat moment alleen nog maar beschikbaar in 64 bit. Deze aanpassing hebben we o.a. doorgevoerd voor een betere integratie met Microsoft Office. Servicepack 6 kan zowel met een 32 bits als 64 bits versie van Office overweg. Daarnaast biedt deze overgang ons technisch meer mogelijkheden met het oog op de toekomst.

De overgang naar een 64 bits versie betekent dat het pakket niet meer gebruikt kan worden op Windows 32 bits systemen. Controleer tijdig of u nog 32 bits systemen in gebruik heeft en vervang deze voordat u over gaat op Servicepack 6.

Overgang naar Type II storage en UTF-8 database
Met Servicepack 6 wordt de database omgezet naar een Type II Storage. Dit is een methode om statistische en dynamische informatie apart op te slaan wat de performance ten goede komt. Daarnaast wordt de database geconverteerd van een ISO8859-1 codepage naar een UTF-8 codepage. Na deze conversie is het ook mogelijk om het Cyrillische- en Chinese schrift in het pakket te gebruiken.

Vernieuwing batchclient
De batchclient is vernieuwd in Servicepack 6. Een opsomming van de aanpassingen:

 • De batchclient start zichzelf en hoeft niet meer gestopt te worden bij een aparte batchtaak
 • De logging kan vanuit het pakket worden geraadpleegd
 • Taken binnen hetzelfde batchtype kunnen tegelijkertijd worden opgestart
 • Fouten in een batchtaak kunnen met een live-tegel worden gemonitord

Bijlagen vanaf deze versie alleen in de LOBdatabase
Vanaf Servicepack 6 is de opslag van bijlagen verbeterd. Met deze aanpassingen hebben we o.a. de nieuwe mailfunctionaliteit kunnen realiseren. Dit betekent wel dat eventuele bijlagen die nog op een netwerk share werden opgeslagen worden verplaatst naar de lobdatabase. De grootte van de te verplaatsen bijlagen kan met een controle programma in Servicepack 4 en 5 worden gecontroleerd. Op basis van deze informatie kan bepaald worden of de lobdatabase vergroot moet worden.

Houdt er rekening mee dat er voldoende schijfruimte op de databaseserver beschikbaar moet zijn.

CRM bijlagen van de normale database naar de LOBdatabase
Met de overgang naar Servicepack 6 worden de CRM bijlagen in de lobdatabase opgeslagen. De CRM bijlagen die in de normale database staan opgeslagen kunnen met een programma (in CRM) worden verplaatst naar de lobdatabase. Hierbij is een controle noodzakelijk om te zien om hoeveel data het gaat en of dit past. Op basis van deze informatie kan bepaald worden of de lobdatabase vergroot moet worden. Verplaatsingen kunnen überhaupt niet uitgevoerd worden zonder eerst een controle te draaien.

Houdt er rekening mee dat er voldoende schijfruimte op de databaseserver beschikbaar moet zijn.

Nieuwe mailfunctionaliteit
In Servicepack 6 is het mailen van documenten aangepast. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 • Het mailen gaat niet meer via de Combit component (List & Label) maar via het Interop model van Mircosoft
 • De bericht inhoud kan in html worden opgemaakt
 • E-mails kunnen in een wachtrij worden geplaatst waar ook de historische e-mails terug te vinden zijn.

Met deze aanpassingen raden we aan om gebruik te maken van een SMTP server. Ook al wordt het mailen via Outlook nog steeds ondersteund. De ervaring leert dat het gebruik van een SMTP server minder foutgevoelig is.

Houdt er rekening mee dat de keuze tussen SMTP en Outlook niet meer per gebruiker kan worden ingesteld. De keuze tussen beide opties is een algemene parameter.

Ondersteuning SQL-server 2005 stopt
SQL-server 2005 wordt vanaf dit Service Pack niet langer ondersteund.

In deze servicepack vervallen ook een aantal functionaliteiten:

Afscheid OpenAnalytics
In dit Service Pack is afscheid genomen van de geïntegreerde oplossing OpenAnalytics. Dit houdt in dat de volgende onderdelen niet meer aanwezig zijn:

 • Dashboard designer
 • Demo dashboards
 • Report designer
 • Tegels: menuoptie dashboard en rapport
 • Menusamenstelling: menuoptie dashboard en rapport
 • Ververs functie dashboards
 • Bestandsbeheer
 • Autorisatie op dashboards/rapporten (programma Autorisatie)De geïntegreerde oplossing is verwijderd. Maar OpenAnalytics versie 6 is wel te gebruiken als extern programma. Daarom blijft deze functionaliteit aanwezig:
 • Het programma Subjects waarin aangegeven kan worden welke queries beschikbaar gemaakt moeten worden voor OpenAnalytics.
 • De appserver OpenAnalytics
  Veel van onze klanten maken voor een dashboards en rapportages al gebruik van een oplossing van Qlik Sense. Mocht u dit nog niet in gebruik hebben en bent u wel geïnteresseerd neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Ondersteuning Track & Trace
Web Solutions kent de functie ‘Zendingen’. In deze functie is het onder andere mogelijk om te linken naar de zending naar de vervoerder. Tot SPE SP0 waren de track & trace mogelijkheid beperkt tot de vervoerders DHL en GLS. In SPE SP1 werd in Web Solutions de koppeling met Transsmart geïntroduceerd. Hiermee werd track & trace mogelijk voor zendingen van alle vervoerders die bij Transsmart zijn aangesloten (waaronder ook DHL en GLS).
Om deze reden is de interface naar DHL en GLS vanaf SPE SP4 niet meer onderhouden. De functionaliteit is nog wel aanwezig maar zal vanaf het volgende Service Pack komen te vervallen. Voor track & trace van zendingen in Web Solutions kan gebruikgemaakt worden van de module Transsmart. Naast track & trace biedt Transsmart ook andere diensten. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op of kijk op https://www.transsmart.com/nl.

Geinteresseerd? Ondersteuning, installatie en informatie
Met de komst van Servicepack 6 zal de support en ondersteuning van Servicepack 4 en ouder vervallen. Bent u geïnteresseerd in Servicepack 6 en wilt u deze versie geïnstalleerd hebben neem dan contact op met onze planning, planning@logres.nl of bel naar 0342-421500. Graag informeren wij u verder over de mogelijkheden.

Via deze link kunt u de servicepack notes downloaden voor SP6.

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense