Business Intelligence in 2020: wat zijn de trends?

Het implementeren van een ERP-pakket levert een schat aan nieuwe data op. Zoveel zelfs dat bedrijven die ermee starten per direct voor een luxeprobleem staan: wat moet je met al die informatie? Vijf ontwikkelingen om in de gaten te houden.

In 2020 wordt elke seconde bijna 1,7 megabyte aan data gegeneerd in de wereld. Veel meer data dus, dan er werkelijk gebruikt wordt. Bij Logres hebben we zelfs de ervaring dat meer dan 80% van de gegenereerde data niet of nauwelijks gebruikt wordt.

Een belangrijke uitdaging is dus om de belangrijke data te scheiden van de minder belangrijke informatie en om aan die data duiding te geven. De belangrijkste trends in de wereld van Business Intelligence draaien daar allemaal om.

 1. AI wordt steeds meer XAI

  Artificial Intelligence is al langer een trend in de wereld van business intelligence en ERP-pakketten. Hoe langer hoe meer denkt de software voor de gebruiker en combineert verschillende gegevens om adviezen te geven en acties te ondernemen. Het kenmerk hiervan is dat AI erg proactief is: de software denkt – bij wijze van spreken – zelf na.

  Echter: hoewel er al veel AI-toepassingen zijn, lijken die nog nauwelijks toegepast te worden door de gebruiker. Dat komt doordat de beslissingen die door AI genomen worden nog te vaak gewantrouwd worden. Ze kunnen immers niet gecontroleerd worden… Hoe komt mijn ERP-pakket er eigenlijk bij dat hier een saleskans ligt? Klopt het wel dat we kunnen besparen op het moment dat we deze orders bundelen?

  Hoewel er al veel AI-toepassingen zijn, lijken die nog nauwelijks toegepast te worden door de gebruiker. XAI wil het wantrouwen wegnemen.

  XAI is nu de nieuwste trend en het antwoord op het eerder genoemde wantrouwen van de consument. XAI staat voor explainable artificial intelligence, oftwel het verklaren van hoe kunstmatige intelligentie tot een bepaalde uitkomst komt. 2020 wordt het jaar waarop hier grote stappen in genomen worden: je ERP-pakket adviseert je niet alleen: het legt zijn advies ook beter uit.

 2. Data quality management

  Een andere manier waarop men grip probeert te krijgen op de gigantische bulk aan ongebruikte data is door meer focus te hebben op datakwaliteit.Als data niet nauwkeurig, actueel, consistent en volledig zijn, kan dit tot verkeerde beslissingen leiden. Informatietechnologiebedrijf IBM heeft berekend dat alleen al in de VS elk jaar 3,1 biljoen dollar verloren gaat door slechte datakwaliteit.Juist als diverse softwarepakketten aan elkaar gekoppeld zijn, dat er conclusies getrokken worden op basis van data die feitelijk niet gecombineerd hadden mogen worden.

  Juist als diverse softwarepakketten aan elkaar gekoppeld zijn worden er soms conclusies getrokken waarin appels met peren worden vergeleken.

  Data quality management is de oplossing: het beheren van data door mensen én door technische kwaliteitscontroles. In 2020 komen hier praktische oplossingen voor en worden ook meer werknemers in grote organisaties vrijgemaakt voor deze belangrijke taak.

 3. Actionable Analytics: een seintje als je actie ondernemen moet

  Een manier om de belangrijke informatie van de niet-belangrijke informatie te scheiden is door die te sorteren op “dingen waar ik iets mee moet”. Of “zaken die nu aangepakt moeten worden en zaken die later aangepakt kunnen worden”.

  In 2020 gaat business intelligence software je daarmee helpen. Actionable Analytics zijn rapportages die zelf een seintje geven wanneer er actie gewenst is. Die seintjes kun je handmatig instellen, maar kunnen ook met AI proactief gegeven worden.

 4. Data storytelling: het verhaal bij de data

  Het maakt enorm uit hoe data gepresenteerd worden. Kijk je naar rijen tabellen, dan is het belangrijk om te weten wat die tabellen je nu vertellen.

  Gaat het goed? Gaat het niet goed? Wat is er zichtbaar aan trends? Welke acties zijn gewenst en hoe moeten bepaalde uitschieters verklaard worden? Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat dashboards-cijfers alleen geen zin hebben als ze niet nauwkeurig zijn voorzien van een context en kunnen worden geïnterpreteerd.

  In 2020 wordt data-storytelling steeds belangrijker. Het management zal beslissingen steeds minder gaan baseren op rijtjes met cijfers, maar steeds meer op het verhaal dat daarover verteld wordt: de managementsamenvatting. Uiteraard moet dat verhaal dan wel kloppen. In 2020 gaat de software je assisteren met het verhaal dat vertelt moet worden.

  Het management zal beslissingen steeds minder gaan baseren op rijtjes met cijfers, maar steeds meer op het verhaal dat daarover verteld wordt.

 5. Data discovery verrijkt met datavisualisatie

  2020 Wordt hét jaar voor data discovery-bedrijven zoals Qlik van Qlik Sense. Deze bedrijven specialiseren zich in het ophalen van data uit diverse bronnen en het presenteren van deze data in rapporten, dashboards en andere overzichten.

  Tussen de enorme bulk aan data is steeds meer behoefte aan systemen die visueel (aantrekkelijk) tonen wat er gebeurt in een bedrijf. Iedere medewerker moet alleen die informatie zien die hij of zij nodig heeft en het moet in één oogopslag duidelijk zijn wat de opgehaalde data je vertellen wil.

  Er is een steeds grotere vraag naar systemen die data aantrekkelijk kunnen visualiseren.

  Het zelf samenstellen van deze rapportages moet kinderlijk eenvoudig zijn en het systeem moet voorstellen doen als het gaat om welke informatie in een bepaalde rapportage getoond zou moeten worden.

  Data analyseren is één ding, maar data interpreteren en er lering uit trekken is een tweede. Wie niet alleen data veel heeft, maar die ook weet te benutten is de winnaar in 2020!

——-

Behoefte aan overzicht? Wij hebben veel ervaring met het visualeren en combineren van data uit diverse systemen. Maak eens een afspraak met een van onze consultants om te horen wat er mogelijk is met de data die uw bedrijf vastgelegd heeft.

Plan een afspraak

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense