Hoe een ERP-systeem je werkgeluk kan vergroten

Werken met plezier: dat is wat iedereen graag wil. Uit onderzoek blijkt dat er vijf factoren zijn die daarin een rol spelen. Bij Logres zien we dat goed functionerend ERP-systeem bij kan dragen aan het werkgeluk.

Deze week is het de Week van het Werkgeluk en in tal van bedrijven wordt hier aandacht aan besteed door het organiseren van activiteiten rondom dit thema. Echter: werknemers zijn natuurlijk niet gebaat bij een weekje aandacht voor dit onderwerp zonder echte structurele veranderingen op de werkvloer.

Bij Logres zien we vaak dat een van de meest fundamentele veranderingen die bijdraagt aan werkgeluk het vernieuwen van het ERP-pakket is. Zeker: de implementatiefase kan best lastig zijn en veel van u en uw medewerkers vragen. Maar als het systeem eenmaal draait wil niemand meer terug. Dit is waarom.

De vijf factoren

De belangrijkste factoor voor werkgeluk is persoonlijk contact met collega’s en leidinggevenden. Vaak staat contact op de werkvloer echter in het teken van het halen of brengen van informatie en heeft daardoor geen persoonlijk karakter. Een goed ERP-systeem zorgt ervoor dat relevante informatie voor iedereen gemakkelijk te bereiken is. In de praktijk betekent dat niet dat collega’s elkaar daardoor minder spreken, maar wel dat gesprekken niet altijd werk gerelateerd hoeven te zijn.

Werkgeluk is ook afhankelijk van waardering van de leidinggevende en andere collega’s. Niemand werkt graag in een omgeving waar zijn of haar bijdrage aan het bedrijf niet of nauwelijks wordt opgemerkt. Een ERP-systeem zorgt ervoor dat ieders bijdrage duidelijk zichtbaar en herleidbaar is. Geen leidinggevende hoeft zich meer af te vragen wat Henk eigenlijk de hele dag doet in zijn kantoor. Op die manier kan een ERP-systeem indirect ook bijdragen aan waardering.

 Vrijheid is een andere belangrijke factor voor werkgeluk. Bedoeld wordt: de vrijheid om de dag in te delen zoals jij dat wilt en invloed uit te oefenen op de inhoud van je werk. Een goed ERP-systeem lijkt in eerste instantie het omgekeerde te doen: het geeft namelijk meer structuur aan een werkdag en helpt mensen om bepaalde taken op bepaalde vaste momenten uit te voeren.

Echter: iedereen die kinderen grootbrengt weet dat ritme, regelmaat en structuur in de praktijk juist vaak de basis zijn onder persoonlijk geluk. Op de werkvloer is dat precies zo: overzicht en structuur zorgen er voor persoonlijke vrijheid binnen bepaalde kaders. Met ander woorden: als je weet wat er van je verwacht wordt, zie je ook waar je zelf de ruimte kan nemen om je werk in te delen zoals jij dat wilt.

Zingeving is de vierde factor van werkgeluk. Het gaat dan niet zozeer om spirituele zingeving, maar om het doen van zinvol werk. Immers: hoe groter een bedrijf, hoe minder duidelijk het vaak voor de werknemer is waarom hij moet doen wat hij doet. Een ERP-systeem zorgt er echter voor dat ieders bijdrage aan het geheel inzichtelijk wordt. Dat vergroot ook het begrip van wat jouw bijdrage toevoegt aan het eindproduct. Je ziet bijvoorbeeld hoe andere collega’s jouw voorbereidende werkzaamheden oppakken en afronden. Dat helpt in sterke mate bij het ervaren van zingeving.

De laatste factor van werkgeluk is persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dan om de mogelijkheid om door te groeien of bij te leren en meer verantwoordelijkheid te krijgen binnen je bedrijf. Een ERP-systeem draagt hier niet veel aan bij. Wel is de structuur van een organisatie veel helderder dan wanneer er geen ERP-systeem is, waardoor werknemers meer zicht hebben op ieders taken en verantwoordelijkheid. Daardoor lijken leidinggevende posities bereikbaarder en is het ook duidelijker waar kennis ontbreekt en specialisatie nodig zou kunnen zijn.

Meer weten over hoe een ERP-systeem bij kan dragen aan het functioneren van uw bedrijf? Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

 

 

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense