Hoe standaard is standaard

De ontwikkelingen gaan snel, zeker op technologisch gebied. Dat biedt mogelijkheden. Maar wat betekent dat voor de keuzes die wij maken waar het gaat om standaard toepassingen.

Waar in het begin van het IT tijdperk applicaties nog op maat werden gebouwd gaat het tegenwoordig natuurlijk over standaardsoftware. Maar hoe standaard is dit nog?

Is standaard als een harnas waarin de organisatie dient te passen of is het flexibel en zijn er voldoende mogelijkheden om het te kneden in een model dat past. De meest efficiënte manier is uiteraard het proces aan te passen aan de toepassing. Dat is snel, goedkoop en kent minimale risico’s, maar dat kan helaas niet altijd. Is het proces niet om te buigen, om welke reden dan ook, dan kiest men voor een standaard met flexibele inrichtingsmogelijkheden eventueel met aanvullende toepassingen (AddOn’s) voor deelgebieden/branches binnen deze standaard.

Er zijn ook mogelijkheden om dieper in de bron van de standaard aanpassingen door te voeren waardoor proces en applicatie nog dichter bij elkaar worden gebracht. Zelfs in gevallen waarbij oplossingen standaard niet voorhanden zijn kunnen deze hiermee worden geïntegreerd in een standaard oplossing.

Dergelijke flexibiliteit maakt dat de gekozen standaard door organisaties als fundering wordt gezien waarop wordt doorontwikkeld. Waarom niet alles in één toepassing? Daar zijn verschillende redenen voor als specialisatie op functioneel/technisch niveau of het gebruik van verschillende platformen, denk hierbij aan de ontwikkeling van web-toepassingen en apps. Het kiezen voor deeloplossingen wordt door alle ontwikkelingen om ons heen al heel gewoon. Meerdere standaard applicaties werken met elkaar samen in het proces zowel in de cloud als on-premisses.

Door het intensieve gebruik van tablets en mobiles worden er meer en meer kleine toepassingen (APP’s) ontwikkeld om een deel van het proces te ondersteunen. Het zijn dus kleine deeloplossingen en iedere organisatie maakt een keus of men daar wel of geen gebruik van maakt. Keuzes maken is belangrijk om te voorkomen dat er binnen een organisatie een wildgroei ontstaat in het gebruik van vanalles en nog wat en de beheersbaarheid daardoor gevaar loopt. Niet alles sluit op elkaar aan en dat is zeker iets om over na te denken. Wat zijn daarvan de consequenties, hoe is de continuïteit gewaarborgd en hoe veilig is de data die wordt opgeslagen. Internet of things gooit nog een schep bovenop de ontwikkelingen die er al waren. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de toepasbaarheid wordt vergroot. Ook op het gebied van interfacing (API) waarmee data tussen toepassingen wordt uitgewisseld is de trend flexibeler en sneller.

Bovenstaande gaat allemaal over standaard functionaliteit maar er zijn ook andere mogelijkheden in de vorm van standaard tooling. Het is een technisch raamwerk waarmee toepassingen kunnen worden gebouwd. Snel en op een WYSIWYG achtige manier verbreedt men de ondersteuning van het proces. Technisch een standaard maar functioneel gezien niet.

Daarmee zijn wij er nog niet. Een ander deelgebied dat als tooling kan worden bestempeld is Business Intelligence. Niet als onderdeel van een standaardoplossing maar als een standaardoplossing op zich. De diverse bronnen waarin data ligt opgeslagen worden gecombineerd om de juiste informatie te kunnen presenteren. Naast databases, wel of niet in de cloud, is internet een onuitputtelijke bron die men ook wil raadplegen. Resultaten worden aangeboden in de vorm van dashboards, statistieken en rapportages. Niet iedereen stuurt op dezelfde informatie. Het snel kunnen navigeren door de data is één van de krachten van de standaard. Het gaat over inzicht, overzicht en analyse.

Dus hoe standaard is standaard? Het is uiteindelijk een afweging van wat de bijdrage is aan het proces, de hoogte van de investering, het te behalen rendement en de risico’s. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft daar zeker ook invloed op. De mogelijkheden zijn divers en door de ontwikkelingen van heden ten dage groeit het aantal toepassingen en toepassingsgebieden in rap tempo. Een blik op mobile of tablet zegt al genoeg.

Heeft u vragen of wilt u meer weten neemt u dan contact met ons op.

Contact opnemen

Kies een ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt

Onze ERP-software

Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is flexibel en breed toepasbaar.
Meer over SAP Business One
KCS Wholesale is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de veranderende informatiebehoefte.
Meer over KCS Wholesale
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw organisatie omgaat. Qlik Sense ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses, rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Lees meer over Qlik Sense